Algemene voorwaarden/Spelregels

Neemt u deze regels van te voren goed door.

 • Leerlingen kunnen meedoen aan de lessen, nadat zij zich voor deze lessen hebben aangemeld en zij zijn toegelaten door de docent.
 • Ouders/verzorgers zorgen er bij aanmelding voor dat naam, adres en telefoonnummer bij de docente bekend zijn.
 • De eerste les geldt voor zowel leerling als docent als proefles. Na afloop van de les wordt samen besloten of de lessencyclus vervolgd kan worden.
 • Kom op tijd! Graag 5 minuten voor aanvang aanwezig. Als de les begonnen is, kun je helaas niet meer naar binnen.
 • De docent is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van leerlingen, of opgelopen letsel.
 • Bijzonderheden worden voorafgaand aan de les bij de docent gemeld.
 • Proeflessen worden voorafgaand aan de les aan de docent betaald.
 • Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dat u dit voorafgaand aan de les meldt, het liefst mondeling, een les van te voren. Anders via telefoon of email.
 • Bij aanmelding schrijft u in voor een serie opeenvolgende lessen. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Alleen in bepaalde zwaarwegende individuele omstandigheden kan afgesproken worden lessen op een later tijdstip in te halen.
 • Het lesgeld voor een volgende lessencyclus kan tussentijds verhoogd worden.
 • Wanneer er niet op tijd betaald is, heb je geen toegang tot de les.
 • Alleen de leerlingen en hun docent hebben toegang tot de lesruimte.
 • Neem alleen mee wat je echt nodig hebt en neem waardevolle spullen, zoals bijvoorbeeld je fietssleutel, mee naar de yogaruimte.
 • Mobiele telefoons worden voorafgaand aan de les uitgeschakeld en ingeleverd bij de docent.
 • Kinderen die onder begeleiding naar huis gaan, worden op tijd opgehaald.
 • We behandelen elkaar, het materiaal waarmee we werken en de ruimte waarin we te gast zijn met respect.
 • Wanneer een leerling zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.
 • Tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen les.